V oblasti firemního a osobního rozvoje již od roku 1999
Kasty
Kontaktujte nás
Nacházíte se: Domovská stránka / STRESS MONITORING

STRESS MONITORING

Popis služby:
STRESS MONITORING probíhá nejčastěji formou dotazníkového šetření včetně osobních rozhovorů s klíčovými zaměstnanci a manažery. Výstupem šetření je co nejefektivnějším a nejrychlejším způsobem předat ucelenou zprávu obsahující:
§  nejčastější zdroje stresu a pracovního tlaku ve firmě
§  firemní a procesní vlivy omezující aktuální nebo dlouhodobý výkon zaměstnanců
§  aspekty vytvářející nespokojenost zaměstnanců nebo snížení jejich loajality a angažovanosti
§  návrh prevence a řešení stresu i souvisejících vlivů na zdraví a pracovní výkon zaměstnanců
Hlavní přínosy služby:
§  zvýšení a udržení výkonu zaměstnanců aktuálního i dlouhodobého
§  snížení fluktuace a profesní rutiny zlepšením spokojenosti a angažovanost zaměstnanců
§  splnění společenské odpovědnosti a ochrany zdraví zaměstnanců
§  prevence právních a personálních problémů pracovní neschopnosti a nemocí z povolání
Služba STRESS MONITORING je určena pro:
§  rychle rostoucí firmy
§  firmy procházející změnami
§  firemní týmy s dlouhodobým vysokým výkonem
§  firmy, pro které je důležité téma bezpečnost práce
§  firmy, které vnímají jak výkon tak i zdraví svých zaměstnanců za priority

Stress Monitoring je diagnostická metodika přizpůsobená potřebám klienta. Zaměřuje se na všechny oblasti firemního života, s větší pozorností a zaměřením na veškeré vlivy, které se projevují jako problematické a snižující výkon firmy. Monitoring upozorňuje jak na jevy rizikové a nepříjemné, tak i na jevy pozitivní a s dobrým potenciálem pro růst a změnu. I u této metodiky věnované stresu podporujeme myšlenku, že je dobré pracovat na nedostatcích ale současně je potřeba patřičně ocenit dobrou snahu a úspěch.
Efekt STRESS MONITORINGu:
§  získání objektivního pohledu na chod firmy s ohledem na největší firemní potenciál – zaměstnance
§  nezávislý a expertní náhled na firemní procesy a emoční nastavení zaměstnanců s možností efektivní změny a prevence nežádoucích efektů, např. fluktuace, snížená angažovanost, loajalita apod.
§  snižování hladiny kumulovaného stresu, tlaku operativy a stresorů zažitých ve fungování firmy
§  zlepšení firemní atmosféry, kultury a podpora stability zaměstnanců i firmy na trhu práce
Jednotlivé fáze STRESS MONITORINGu:
§  příprava diagnostické metody, dotazníku dle typu firmy a s ohledem na skladbu zaměstnanců
§  realizace průzkumu, vyplnění dotazníku s odbornou asistencí psychologů Balance Centra
§  vyhodnocení a interpretace výsledků odborníky na vedení průzkumů a analýz
§  zpracování závěrečné zprávy, doporučení, návrhu řešení a předání zadavateli projektu, vedení firmy
 
  
STRESS MONITORING a zákony ČR
Náš tým profesionálů v oblasti pracovní a firemní psychologie Balance Centrum z.s. a Česká asociace, z.s. je součástí programu pro firmy a organizace v ČR, které řeší svou zákonnou povinnost vyplývající ze zákoníku práce pod povinností zaměstnavatele dbát o ochranu uzdraví a pohodu na pracovišti, v návaznosti na rámcovou směrnici EU 89/391/EHS, ze které vyplývá zaměstnavatelům povinnost řešit otázky stresu při práci stejně jako jiné otázky BOZP. Další povinnosti vyplývající ze zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce, zákona č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zákona č.373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách ve znění pozdějších předpisů a doplnění, a dalších souvisejících norem a předpisů. Rámcová směrnice EU ( 89/391 ) ukládá zaměstnavatelům zákonnou povinnost chránit pracovníky před ohrožením jejich zdraví a bezpečnosti – a to prevencí, hodnocením a bojem s riziky. Patří sem i psychosociální rizika na pracovišti, která mohou způsobit stres či duševní zdravotní problémy nebo k nim přispívat. Směrnice také obsahuje všeobecnou povinnost zaměstnanců dodržovat bezpečnostní opatření nařízená zaměstnavatelem.

Poslání služby STRESS MONITORING
Naším posláním je v této důležité oblasti Vám být partnerem, pokud se tak rozhodnete. 
Služba není postavená na splnění zákona, ale být co nejvíce prospěšní Vašemu pracovnímu prostředí a dlouhodobému výkonu Vašich zaměstnanců a prosperitě celé firmy. 
Nedílnou součástí poslání našeho produktu STRESS MONITORING je i zodpovědnost za celkovou kvalitu života v České republice odstraněním návyků, procesů a zažitých postupů šířící tlak, stres a negativní emoce. Přidejte se k firmám, které svou aktivitou řeší jak svůj vlastní výkon tak i obecnou atmosféru ve společnosti. Věříme, že se to firmám v obou směrech v dobrém vrátí a vyplatí.
 
Více informací také na www.BalanceCentrum.cz
V případě zájmu o službu STRESS MONITORING nás neváhejte kdykoli kontaktovat na jiri.kastner@kasty.cz / 603 82 82 42
  
Příklad referencí: 
DHL, Komerční Banka, O-I Man., Škoda Auto, VZP a další firmy všech velikostí a oborů
jméno a příjmení *
firma *
telefon *
e-mail *
Váš text *
Položky s hvězdičkou jsou povinné.
NEBOJTE SE NÁS
KONTAKTOVAT,

NA VÁŠ DOTAZ
ODPOVÍME!
projekty
partneři
© 2010 KASTY s.r.o, Hradec Králové
mobil: +420 603 82 82 42, e-mail: kasty@kasty.cz
Všechna práva vyhrazena